Svenskarnas Parti 3 Svenskarnas pari 2 Partier med färre än 2 röster 7