Vägvalet 7 FI 4 Feministisk Iniativ 2 Feministiskt Initiativ 2 Feministiskt initiativ 2 Partier med färre än 2 röster 10