Vägvalet 9 FI 3 Femenistiskt intiativ 2 Feministiskt initiativ 2 VägValet 2 Partier med färre än 2 röster 12