Feministiskt initiativ 68 Feministiskt Initiativ 19 Vägvalet 10 FI 8 Fi 6 Feminiskt Initiativ 3 Feministiskt Initiativ 90000 3 Frihetspartiet 3 Nationaldemokraterna 3 Tillit 3 Enhet 2 Femenistiskt Initiativ 2 Femenistiskt initiativ 2 Feminisktisk Initiativ 2 Feministiskt parti 2 Klassiskt Liberala partiet 2 Spindelpartiet 2 Partier med färre än 2 röster 31