Feministiskt initiativ 34 Feministiskt Initiativ 23 Vägvalet 17 Feministiskt Intiativ 15 FI 11 Fi 10 Femenistiskt intiativ 6 Torslandapartiet 5 Nationaldemokraterna 4 Spritpartiet 4 Feminisktiskt Initiativ 3 Blankt 2 Feministik Initiativ 2 Klassiskt Liberala Partiet 2 Liberala partiet 2 Pensionärspartiet 2 Skrota 2 Partier med färre än 2 röster 43