Vägvalet 4 Feministiskt Initiativ 3 Feministiskt initiativ 2 Partier med färre än 2 röster 3