PIRAT PARTIET 4 Piratpartiet 3 FRIHETSPARTIET 2 Partier med färre än 2 röster 9