Folkets Vilja 2 Frihetspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 8