Vägvalet 7 Feministiskt initiativ 6 Feministiskt Initiativ 5 Enhet 3 Partier med färre än 2 röster 23