Vägvalet 16 FI 7 Feministiskt initiativ 4 Femenistiskt intiativ 2 Feminiskt Initiativ 2 Feministisk Iniativ 2 Feministiskt Initiativ 2 VägValet 2 Partier med färre än 2 röster 20