Fi 2 Tillit 2 Vägvalet 2 Partier med färre än 2 röster 2