Vägvalet 7 Feminiskt Initiativ 3 Ale - demokraterna 2 Partier med färre än 2 röster 7