Vägvalet 6 Feministiskt Initiativ 3 Feministiskt initiativ 3 Fem. Ini 2 Nationaldemokraterna 2 Partier med färre än 2 röster 8