Anders Löken Löfgren 2 Partier med färre än 2 röster 3