Rättsdemokraterna för mänskliga rättigheter 2 Partier med färre än 2 röster 1