Vägvalet 9 Sjukvårdpartiet 3 Partier med färre än 2 röster 2