Sjukvårdspartiet 6 Partier med färre än 2 röster 1