Sjukvårdspartiet 7 Klassiskt liberala partiet 3 Nationaldemokraterna 3 SPI 3 Aktiv demokrati 2 Enhet 2 Frihetspartiet 2 Miljöpartiet de röda 2 Spindelpartiet 2 Partier med färre än 2 röster 36