SPI 21 Klassiskt Liberala Partiet 2 Sveriges Kommunistiska parti 2 Partier med färre än 2 röster 15