Piratpartiet 63 Tullingepartiet 6 Klassiskt Liberala Partiet 5 EAP Europeiska Arbetarpartiet 3 Järnapartiet 3 Stockholmspartiet 3 Botkyrkapartiet 2 EAP 2 Frihetspartiet 2 Huddingepartiet 2 Spritpartiet 2 Partier med färre än 2 röster 35