Svenskarnas Parti 3 Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 Partier med färre än 2 röster 10