SPI 4 Frihetspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 6