FI 7 SPI 6 Fi 3 Feministiskt Initiativ 2 JP-PARTIET 2 Ölandspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 20