Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sandstensberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandstensberget 781 20,5% 32,1% 25,6% 21,8% 7,8% 55,1% 44,9%   0,8%
Summa 781 20,5% 32,1% 25,6% 21,8% 7,8% 55,1% 44,9% 0,8%

http://www.val.se