Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Marielund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marielund 1138 21,1% 30,8% 30,1% 18,0% 9,2% 52,8% 47,2%   9,2%
Summa 1138 21,1% 30,8% 30,1% 18,0% 9,2% 52,8% 47,2% 9,2%

http://www.val.se