Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Seskarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seskarö 378 11,1% 26,5% 25,9% 36,5% 5,3% 57,4% 42,6%   2,9%
Summa 378 11,1% 26,5% 25,9% 36,5% 5,3% 57,4% 42,6% 2,9%

http://www.val.se