Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nikkala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nikkala 757 16,1% 27,3% 29,9% 26,7% 6,5% 59,4% 40,6%   2,5%
Summa 757 16,1% 27,3% 29,9% 26,7% 6,5% 59,4% 40,6% 2,5%

http://www.val.se