Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sanden 1481 18,7% 25,3% 26,1% 29,8% 7,5% 49,2% 50,8%   0,5%
Summa 1481 18,7% 25,3% 26,1% 29,8% 7,5% 49,2% 50,8% 0,5%

http://www.val.se