Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centralskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralskolan 1100 13,9% 8,6% 15,2% 62,3% 4,7% 37,3% 62,7%   0,6%
Summa 1100 13,9% 8,6% 15,2% 62,3% 4,7% 37,3% 62,7% 0,6%

http://www.val.se