Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Unbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Unbyn 493 12,6% 36,7% 31,4% 19,3% 7,3% 54,2% 45,8%   0,2%
Summa 493 12,6% 36,7% 31,4% 19,3% 7,3% 54,2% 45,8% 0,2%

http://www.val.se