Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sveafältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveafältet 1084 27,2% 27,5% 25,8% 19,5% 9,9% 51,9% 48,1%   0,9%
Summa 1084 27,2% 27,5% 25,8% 19,5% 9,9% 51,9% 48,1% 0,9%

http://www.val.se