Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Porsnäs 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Porsnäs 1 939 13,2% 31,8% 31,1% 23,9% 4,3% 49,0% 51,0%   1,1%
Summa 939 13,2% 31,8% 31,1% 23,9% 4,3% 49,0% 51,0% 1,1%

http://www.val.se