Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lillpite

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillpite 558 15,2% 32,8% 27,2% 24,7% 7,2% 52,9% 47,1%   0,5%
Summa 558 15,2% 32,8% 27,2% 24,7% 7,2% 52,9% 47,1% 0,5%

http://www.val.se