Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alvik-Ersnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvik-Ersnäs 1567 12,8% 38,2% 26,2% 22,8% 5,3% 52,1% 47,9%   0,4%
Summa 1567 12,8% 38,2% 26,2% 22,8% 5,3% 52,1% 47,9% 0,4%

http://www.val.se