Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björkskatan norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkskatan norra 1472 18,5% 38,1% 29,4% 14,0% 7,8% 49,0% 51,0%   1,5%
Summa 1472 18,5% 38,1% 29,4% 14,0% 7,8% 49,0% 51,0% 1,5%

http://www.val.se