Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hertsö centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hertsö centrum 1338 20,5% 37,2% 27,4% 14,9% 8,7% 48,2% 51,8%   1,1%
Summa 1338 20,5% 37,2% 27,4% 14,9% 8,7% 48,2% 51,8% 1,1%

http://www.val.se