Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Robertsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Robertsvik 1831 20,2% 24,1% 25,9% 29,8% 6,4% 47,2% 52,8%   1,4%
Summa 1831 20,2% 24,1% 25,9% 29,8% 6,4% 47,2% 52,8% 1,4%

http://www.val.se