Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gültsauudden-Varvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gültsauudden-Varvet 1678 20,7% 23,4% 24,7% 31,2% 7,2% 46,1% 53,9%   1,4%
Summa 1678 20,7% 23,4% 24,7% 31,2% 7,2% 46,1% 53,9% 1,4%

http://www.val.se