Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsbyns Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbyns Ö 1749 14,8% 31,0% 25,1% 29,2% 7,5% 49,3% 50,7%   0,5%
Summa 1749 14,8% 31,0% 25,1% 29,2% 7,5% 49,3% 50,7% 0,5%

http://www.val.se