Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäcken 574 26,1% 31,0% 24,9% 17,9% 9,9% 56,3% 43,7%   0,9%
Summa 574 26,1% 31,0% 24,9% 17,9% 9,9% 56,3% 43,7% 0,9%

http://www.val.se