Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hakkas

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakkas 620 11,1% 18,7% 27,3% 42,9% 4,5% 58,2% 41,8%   0,5%
Summa 620 11,1% 18,7% 27,3% 42,9% 4,5% 58,2% 41,8% 0,5%

http://www.val.se