Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nattavaaraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nattavaaraby 317 6,9% 16,4% 26,5% 50,2% 1,9% 59,0% 41,0%   0,6%
Summa 317 6,9% 16,4% 26,5% 50,2% 1,9% 59,0% 41,0% 0,6%

http://www.val.se