Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dokkas

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dokkas 412 14,1% 30,1% 29,1% 26,7% 7,8% 55,3% 44,7%   1,2%
Summa 412 14,1% 30,1% 29,1% 26,7% 7,8% 55,3% 44,7% 1,2%

http://www.val.se