Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Junosuando-Kangos

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 723 12,2% 19,1% 30,6% 38,2% 6,5% 54,8% 45,2%   1,1%
Summa 723 12,2% 19,1% 30,6% 38,2% 6,5% 54,8% 45,2% 1,1%

http://www.val.se