Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Muodoslompolo-Kaunisvaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Muodoslompolo-Kaunisvaara 741 11,3% 16,7% 29,8% 42,1% 4,9% 57,4% 42,6%   1,6%
Summa 741 11,3% 16,7% 29,8% 42,1% 4,9% 57,4% 42,6% 1,6%

http://www.val.se