Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kuivakangas

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kuivakangas 835 15,2% 19,9% 32,0% 32,9% 7,3% 56,9% 43,1%   1,9%
Summa 835 15,2% 19,9% 32,0% 32,9% 7,3% 56,9% 43,1% 1,9%

http://www.val.se