Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ytterbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterbyn 1193 12,7% 29,3% 28,5% 29,5% 6,2% 52,0% 48,0%   0,9%
Summa 1193 12,7% 29,3% 28,5% 29,5% 6,2% 52,0% 48,0% 0,9%

http://www.val.se