Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Risön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Risön 1234 14,3% 28,4% 30,1% 27,1% 7,1% 54,0% 46,0%   0,8%
Summa 1234 14,3% 28,4% 30,1% 27,1% 7,1% 54,0% 46,0% 0,8%

http://www.val.se