Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kalix V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix V 1365 16,8% 27,9% 23,0% 32,2% 5,6% 47,3% 52,7%   0,4%
Summa 1365 16,8% 27,9% 23,0% 32,2% 5,6% 47,3% 52,7% 0,4%

http://www.val.se