Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gammelgården-Morjärv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1285 9,9% 26,9% 29,6% 33,6% 4,7% 54,9% 45,1%   0,8%
Summa 1285 9,9% 26,9% 29,6% 33,6% 4,7% 54,9% 45,1% 0,8%

http://www.val.se